Produkter

 
I dagens marked handler alt om pris, og man glemmer ofte at pris og kvalitet henger sammen. AM kjøleservice ser etter erfaring at produsenter utelukker sikkerhetsautomatikk for å få ned prisen, dette gjør at kvaliteten på utstyret blir lavere. Dessverre er ikke dette noe kunden selv legger merke til, før ulykken allerede har skjedd. Pga manglende sikkerhetsutstyr kan dette medføre følgefeil på anlegget.

Et eksempel på dette er at hvis man i dag kjøper et kjøleskap kan det, f. eks mangle pressostat. Pressostaten gjør at anlegget vil stoppe hvis kondensatoren er tett eller viftemotoren blir defekt. Hvis man ikke har pressostat vil maskinen ikke stanse og dette kan medføre at man får kompressorhavari.

For å gi et priseksempel kan en viftemotor på et kjøleskap koste 1000 kroner. Mens en kompressor kan koste fire til seks ganger mer. Dermed er det penger å spare ved å ha sikkerhetsautomatikken på plass. Ved kjøp av produkter som mangler slikt utstyr, vil AM kjøleservice komme til å informere kunden om dette forholdet og gi et tilbud om montering av slikt utstyr.
 
AM Kjøleservice ønsker å sette kundeforhold i fremste rekke, og på den måten gi den beste kvalitet og priser.