Finansiering

Solution Partner AS
 
Financial Solution har sin forretningsvirksomhet basert på å samarbeide nært med  finansieringsbransjen, hvor man selger eller formidler kapitalvarer for omsetning i leiefinansieringsmarkedet.
                                  
Hvorfor leiefinansiering?
 • Økt handlekraft
  Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten. 
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       http://www.solutionpartner.no/
 
 
 
 

 

 
Comments